Седиште музеја Конкордија

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Зграда „Конкордија“ у Вршцу је подигнута 1847. године.

Подигнута је за потребе хотела, по пројекту Франца Брандајса, на месту старе Штенцерове гостионице. Откупљује је прво вршачко акционарско друштво, рушe је и градe нови објекат за гостионицу под именом „Конкордија“, који је и данас сачуван. Зграду затим, 1852. године откупљује Магистрат за смештај Ниже реалке и отада је служила за потребе образовања, а потом за потребе Градског музеја Вршац.

Измењена је и проширена 1884. године по пројектима истог аутора, у монументалну спратну грађевину, са фронтом према улици, бочним и дворишним крилом. Конзерваторски радови рађени су 1988. и 1994. године. Реализацију пројекта комплетне реконструкције зграде „Конкордија“ Градског музеја 2011/12 године финансирала је ЕУ, преко претприступног ИПА фонда за прекограничну сарадњу. Вредност пројекта је била приближно 1.000.000 €. Учешће ИПА фонда је било 85%, док је учешће општине Вршац било 15% укупне вредности.

Средиште музеја данас је у згради „Конкордија“. Ту се налази смештајни и радни простор, постоје сале за тематске изложбе, које се смењују у току године.

У згради је смештен је и „Регионални центар за културну баштину Баната – Concordia“, такође оформљен пројектом прекограничне сарадње између државе Румуније и Србије.

www.banatheritage.com


АРХИТЕКТУРА

Зграда “Конкордија” архитектонски је обликована са стилским обележјима класицизма. Улична фасада је компонована око централног тракта са два нижа бочна крила. У централном тракту приземља налази се широка лучно завршена капија – ајнфорт, док су сви прозори приземља у плитким нишама са степенастом архиволтом у горњем делу. Спрат централног тракта украшен је монументалним канелираним полукружним пиластрима са коринтским капителима између високих полукружно завршених прозора, који се разликују од правоугаоних прозора на бочним деловима грађевине. На крајевима бочних фасада налазе се плитки пиластри са истакнутим венцем уместо капитела, а на широком фризу централног тракта, изнад греде коју носе пиластри, налази се место за натпис.
CULTUR MONUMENT OF GREAT IMPORTANCE

Building “Konkordija” was build in 1847 to serve as a hotel, according to the project of Franc Brandajs. Consequently it was brought down and a new object emerged to be a restaurant by the name “Konkordija”. That building is still existent today. In the year 1852, Vrsac Municipality bought the building with intention to be a high school. Since then, “Konkordija” building served for educational purposes and eventually it became a place for the City Museum Vrsac.

The building was adapted and extended in 1884 according to the project of the same architect. Conservation work was performed in 1988 and 1994. Complete reconstruction of the museum building was financed by EU in 2011/12 as a part of the IPA EU cross-border project Serbia – Romania. The main objective of the project was to form a Regional Centre for Banat Heritage (banatheritage.com).

Since then the building “Konkordija” has become the main building of the City Museum Vrsac, where exhibition galleries and offices are situated. It is also a place where the Regional Centre for Banat Heritage is situated and named Concordia after a Roman goddess of harmony.

Establishment of Regional Cultural Centre for Banat Heritage – “Concordia“

The Regional Centre for Banat Heritage is envisaged to be an “umbrella institution”, serving as a coordinator in developing common strategy of research, preservation and presentation of the Banat cultural heritage. It also serves as a promoter of a continuous educational improvement. In order to reach its goal, Centre will perform constant research, information update, experts meetings, scientific conferences, courses, lectures, excavations and exhibitions, etc. which will represent integral, continuous and main principles of the Regional Center’s policy.

Exchange of the ideas and knowledge integration in Banat, the region wealthy of material and nonmaterial cultural heritage, will contribute to the creation of the most favorable conditions for presentation of cultural heritage. Centre represents a place where population of Serbian and Romanian Banat can be informed about common cultural heritage and can permanently be up to date with the newest researches and discoveries in this field. Quality community life can only be achieved by the awareness, understanding, preservation and respect of the cultural heritage of the both nations, for the benefit of the whole population of Banat region. The history of Serbian and Romanian Banat is mutual and the Centre will be responsible for transferring it to the future generations in the best manner.


КОНКОРДИЈА


СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Булевар Жарка Зрењанина 20
26300 Вршац
Телефон: +831 13 838 053
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ

Музеј је отворен за посетиоце у терминима:

УТОРАК–ПЕТАК 10.00–17.00
СУБОТА: 10.00–15.00
НЕДЕЉА: 10.00-14.00


ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ


ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОСЕТЕ:

Одрасли - 100 дин.
Студенти (унуверзитета у Србији), ученици средњих школа, пензионери - 50 динара


ГРУПНЕ ПОСЕТЕ: 80 дин по посетиоцу.
Обилазак једног објекта 80 динара, обилазак два објекта 120 динара, обилазак три објекта 160 динара.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН УЛАЗАК У МУЗЕЈ

Чланови Музејског друштва Србије, чланови ICOM-а, новинари (уз легитимацију), колеге из других музеја, особе са посебним потребама, особе са инвалидитетом и пратилац, деца до 15 година старости, уз пратњу одрасле особе.