МЕДАЉЕ ИЗ ЗБИРКЕ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

Да ли сте се икад запитали шта Вам говоре новац или медаља једне земље? Погледајте и ето вам приче! На малој најчешће округлој плочици од метала вештом руком медаљера представљени су владари, грбови, историјске сцене, градови, здања, значајни догађаји, личности - историја једне земље и њеног народа.

Медаља је кружна или овална метална плочица најчешће украшена са обе стране. Правоугаона и четвртаста као и једнострана медаља назива се плакетом. Медаља се појавила у периоду ренесансе, у првој половини XV века у Италији. Њен творац је сликар Антонио Писано, звани Pisanello. Он је израдио прву ливену медаљу у част посете византијског цара Јована VIII Палелога Ферари крајем 1438. године инспирисан римским царским медаљонима. Од тада медаљерска уметност улази у моду а медаљери постају најучевинији уметници. Од XVI-XVIII века медаља углавном има меморијални картактер – афирмишу се крунисања, опседања градова, битке, војсковође у барокном уметничком правцу.

У XIX веку почела је примена медаље и као признања - наградне и јубиларне медаље истакнутим личностима, институцијама, организацијама. Барок смењују други уметнички стилови: рококо, бидермајер, неокласицизам до индивидуалних стилова XX века и савременог медаљерства.

Збирка медаља и плакета у Градском музеју у Вршцу започела је са формирањем у задњој деценији XIX века. Настала је највећим делом поклонима појединаца, удружења, разних одбора као и самих власника медаља. Обухвата хронолошки распон од прве половине XVIII века до савременог доба. Подељена је у оквиру три одељења музеја: Нумизматичког, Историјског и Етнолошког.

Најбројније медаље које се и презентују на овој изложби припадају распону од прве половине XVIII до друге деценије XX века – периоду Хабсбуршке, односно Аустроугарске Монархије од 1867 - 1918. Према догађајима које илуструју медаље су подељене на: историјске (односе се на важне политичке, културне и друштвене догађаје везане за дугу владавину династије Хабсбурговаца од Марије Терезије до Фрање Јосифа); јубиларне (илуструју јубилеје истакнутих појединаца, друштава и организација; изложбене (приказују различите тематске изложбе одржане широм Монархије); наградне (додељене истакнутим појединцима и различитим организацијама за изузетне заслуге у различитим делатностима).

Натписи на изложеним медаљама су на латинском, немачком ииталијанском и мађарском језику. Двојезични натпис (немачко - мађарски) јавља се на изложбеној медаљи из Новог Сада 1875. године. Само јубиларна медаља посвећена стогодишњици рођења Саве Текелије из 1861. године написана је на народном језику. Медаље су сигнирали чувени бечки медаљери XIX века (A. Scharff, C. Radnitzky, W. Pittner и други) као и Beck Fülőp најпознатији медаљер из Будимпеште.

На изложби је посебно презентована серија наградних медаља којима су награђени појединци и друштва из Вршца и околине за своје знамените производе (свилу, вино, винарске справе) на изложбама широм Монархије од Беча 1839. године до Будимпеште 1896. године. Њима су прикључене и јубиларне медаље истакнутих појединаца које су обележиле културу и привреду региона (Ф. Милекер, Сава Текелија, Игњат и Ђорђе Вајферт). Најзад, представљена је изложба града Вршца и вршачког среза 1902. године. Овом изложбом Вршац је показао висок ниво привредног и културног развоја и блиску повезаност са многим народима у тадашњој Монархији.


Пољопривредна и привредна
изложба у Бечу, 1890. године

Државна изложба у
Будимпешти, 1885. године

Изложба града Вршца и
вршачког среза, 1902. године

Медаља Мађарског нумизматичког
друштва МИЛЛЕКЕР БÓДОГ
Феликс Милекер 1901. године