Zaposleni

Direktor
Zvonimir Santrač
e-mail: muzejvrsac@mts.rs, zvonkosantrac@yahoo.com

Sekretar
Svetlana Jančić
e-mail: svetlana.mv999@gmail.com

ARHEOLOGIJA
mr Ivana Pantović, muzejski savetnik
e-mail: arhivana@yahoo.com

mr Dragan Jovanović, muzejski savetnik, zbirka za eneolit, bronzano i gvozdeno doba
e-mail: draganjovanovic@protonmail.com

Miodrag Aralica, muzejski savetnik: antika i rani srednji vek

UMETNOST
Dragana Kuručev, viši kustos: zbirka likovne umetnosti i zbirka primenjene umetnosti
e-mail: dkurucev@hotmail.com

KONZERVACIJA
Milan Ostojić, viši kustos – konzervator: atelje za konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva

Dragan Spasić, kustos: radionica za keramiku
e-mail: spasa0410@yahoo.com

ISTORIJA

NUMIZMATIKA

ETNOLOGIJA

VODIČ
Nevena Rabrenović

Računovodstvo
Ljiljana Pećanac

Referent za administrativne poslove
Stefani Vladislav

Fotograf
Borislav Krljić