О музеју

Градски музеј Вршац је завичјни музеј, комплексног типа, у коме су заступљена стручна одељења: археолошко, историјско, нумизматичко, етнолошко, природњачко, уметничко, као и конзерваторска радионица за керамику, фреске и слике. Основан је далеке 1882. године и спада међу најстарије музеје у Србији. Музеј је посвећен прикупљању, заштити, презентацији и интерпретацији вишеслојне и мултинационалне културне баштине са простора Баната.

У музеју се поштују принципи модерне музеолошке праксе и постоје услови сигурне заштите културних артефаката. Импресивна колекција са више од 260.000 објеката и артефакта, од значаја за Вршачку занимљиву, живу прошлост, чини данас посед Вршачког музеја. Богатство колекција Градског музеја сведочи о Вршцу и људима са овог поднебља од периода првих људских насеобина у палеолиту до данашњих дана. Изложбе и активности које музеј спроводи теже да пробуде интересовање за Вршац као мултикултуралну тачку са прошлошћу која меша утицаје многих нација: Словена, Германа, Мађара, Румуна, Турака, Римљана....

Данас Градски музеј има изложбене поставке у четири објекта. Средиште музеја је у згради „Конкордија“. Зграда „Апотека на степеницама”, има својство споменика културе од великог значаја, и у њој се налазе сталне поставке „Историја здравствене културе југоисточног Баната” и „Сећање на Пају Јовановића”. После реконструкције, која је урађена захваљујући средствима Општине Вршац и Покрајниске владе, у 2015. години, свечано је отворено обновљено здање Вршачког замка. Четврти објекат у коме Музеј има сталну поставку је „Музеј Роберта Хамерштила“ у селу Гудурица, у близини Вршца.

Програми рада Градског музеја се осмишљавају и реализују са тежњом да најширој јавности омогући да сагледа сегменте културног и историјског наслеђа и о томе створи индивидуална знања. Презентовањем, кроз векове прикупљених културних артефаката, Музеј омогућава објективну интерпретацију историјских чињеница.