O muzeju

Gradski muzej Vršac je zavičjni muzej, kompleksnog tipa, u kome su zastupljena stručna odeljenja: arheološko, istorijsko, numizmatičko, etnološko, prirodnjačko, umetničko, kao i konzervatorska radionica za keramiku, freske i slike. Osnovan je daleke 1882. godine i spada među najstarije muzeje u Srbiji. Muzej je posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Banata.

U muzeju se poštuju principi moderne muzeološke prakse i postoje uslovi sigurne zaštite kulturnih artefakata. Impresivna kolekcija sa više od 260.000 objekata i artefakta, od značaja za Vršačku zanimljivu, živu prošlost, čini danas posed Vršačkog muzeja. Bogatstvo kolekcija Gradskog muzeja svedoči o Vršcu i ljudima sa ovog podneblja od perioda prvih ljudskih naseobina u paleolitu do današnjih dana. Izložbe i aktivnosti koje muzej sprovodi teže da probude interesovanje za Vršac kao multikulturalnu tačku sa prošlošću koja meša uticaje mnogih nacija: Slovena, Germana, Mađara, Rumuna, Turaka, Rimljana....

Danas Gradski muzej ima izložbene postavke u četiri objekta. Središte muzeja je u zgradi „Konkordija“. Zgrada „Apoteka na stepenicama”, ima svojstvo spomenika kulture od velikog značaja, i u njoj se nalaze stalne postavke „Istorija zdravstvene kulture jugoistočnog Banata” i „Sećanje na Paju Jovanovića”. Posle rekonstrukcije, koja je urađena zahvaljujući sredstvima Opštine Vršac i Pokrajniske vlade, u 2015. godini, svečano je otvoreno obnovljeno zdanje Vršačkog zamka. Četvrti objekat u kome Muzej ima stalnu postavku je „Muzej Roberta Hamerštila“ u selu Gudurica, u blizini Vršca.

Programi rada Gradskog muzeja se osmišljavaju i realizuju sa težnjom da najširoj javnosti omogući da sagleda segmente kulturnog i istorijskog nasleđa i o tome stvori individualna znanja. Prezentovanjem, kroz vekove prikupljenih kulturnih artefakata, Muzej omogućava objektivnu interpretaciju istorijskih činjenica.