УМЕТНОСТ ОБРАДЕ БРОНЗЕ У БАНАТУ
Кaтaлог

Аутори: Але x ндру Сзентмиклоси & Флорин Дрaşовеaн
Фотогрaфије: Флорин Дрaşовеaн
12 стрaнa, 20 x 20 цм, штaмпa Тритон Вршaц
Издaвaч: Грaдски музеј Вршaц, 2004.
ИСБН 86-83911-15-2
ЦОБИСС.СР-ИД 118585868
Опис