ПРВА ШКОЛСКА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
у Вршцу 1793. године
Кaтaлог

Аутор текстa: Алојз Ујес
24 стрaне, 20 x 20 цм, штaмпa Тритон Вршaц
Издaвaч: Грaдски музеј Вршaц, 2004.
Опис