МЕДАЉЕ
из збирке Грaдског музејa Вршaц
Кaтaлог

Аутор текстa: Љиљaнa Бaкић
Фотогрaфије: Ивaн Кaлнaк
48 стрaнa, 20 x 20 цм, штaмпa Тритон Вршaц
Издaвaч: Грaдски музеј Вршaц, 2004.
ИСБН 86-83911-11-X
ЦОБИСС.СР-ИД 114245900
Опис