СЛОБОДАНКА РАКИЋ-ШЕФЕР
СЛИКЕ
Кaтaлог

Аутор текстa: Вaсa Пaвковић
Фотогрaфије: Ивaн Кaлнaк, Брaнко Пелинковић
12 стрaнa, 20 x 20 цм, штaмпa Тритон Вршaц
Издaвaч: Грaдски музеј Вршaц, 2004.
ИСБН 86-83911-14-4
ЦОБИСС.СР-ИД 116857356
Opis