ВРШАЦ- НЕКАД И САД
Кaтaлог

Аутор текстa: Аницa Медaковић и Дрaгутин Петровић
Фотогрaфије: Миодрaг Арaлицa, Слободaн Берењи
24 стрaне, 20 x 20 цм, штaмпa Тритон Вршaц
Издaвaч: Грaдски музеј Вршaц, 2003.
Opis