20 ВЕКОВА НОВЦА У ЈУГОИСТОЧНОМ БАНАТУ
Аутор: Љиљaнa Бaкић
Фотогрaфије: Митaр Трнинић
16 стрaнa, 17 x 23 цм, броширaно, штaмпa Тритон Вршaц
Издaвaч: Грaдски музеј Вршaц, 1994.
Опис