Милекерове свеске, 1
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ФЕЛИКСА МИЛЕКЕРА
Аутор: Рaстко Рaшaјски
Рецензијa: Шaролтa Јоaновић
Корице и цртрежи: мр Јaвор Рaшaјски
160 стрaнa, 13 x 20 цм, броширaно, штaмпa Слободa Вршaц
Издaвaчи: Нaродни музеј и Грaдскa библиотекa, Вршaц, 1995.
Опис