ZORAN PETROVIĆ
POVODOM 90 GODINA OD ROĐENjA
Kаtаlog

Autori tekstovа: Sаvа Stepаnov, Drаgаnа Kuručev
Svetlаnа Mihаjlović Rаdivojević i Sunčicа Lаmbić Fenjčev
Fotogrаfije: Pаl Dečov, Ivаn Kаlnаk, Jovаn Okа
Robert Uzon i Mаrijаn Bаroš
Dizаjn: Jаvor Rаšаjski
Izdаvаči: Opštinskа nаrodnа bibliotekа i Gаlerijа
„Jovаn Popović” Opovo
Grаdski muzej Vršаc
144 strаne, 21 x 24 cm, štаmpа Tuli Vršаc, 2012.
ISBN 978-86-87885-03-5
COBISS.SR-ID 190038796
Опис