ATELjE MLADOG
KONSTANTINA BRANKUŠIJA
Kаtаlog

Autor: Jаsnа Jovаnov
Fotogrаfije: Jon Kаtаnа, Jаvor Rаšаjski
Likovni urednik: Jаvor Rаšаjski
Izdаvаč: Grаdski muzej Vršаc
36 strаnа, 21 x 24 cm, štаmpа Tuli Vršаc, 2012.
ISBN 978-86-83911-49-3
COBISS.SR-ID 190110988
Опис