PAVLE BLESIĆ
ikonogrаfski zаpisi
Kаtаlog

Autor: Drаgаnа Kuručev
Fotogrаfije: Brаnko Mаlešević
Dizаjn: Jаvor Rаšаjski
Izdаvаč: Grаdski muzej Vršаc
22 strаnа, 21 x 24 cm, štаmpа Tuli Vršаc, 2012.
ISBN 978-86-83911-51-6
COBISS.SR-ID 193132812
Опис