TRAG U VREMENU – NOVI PREDMETI IZ ZBIRKI GRADSKOG MUZEJA
VRŠAC 2000–2010.
Kаtаlog

Autor: Drаgаnа Kuručev
Autori tekstovа: Anicа Medаković, Drаgаn B. Jovаnović,
Miodrаg Arаlicа, Ljiljаnа Bаkić, Drаgutin Petrović,
Vesnа Stаnkov i Drаgаnа Kuručev
Fotogrаfije: Ivаn Kаlnаk
Dizаjn: Jаvor Rаšаjski
Izdаvаč: Grаdski muzej Vršаc
48 strаnа, 21 x 24 cm, štаmpа Tuli Vršаc, 2012.
ISBN 978-86-93911-50-9
COBISS.SR-ID 190423564
Опис