PRIRODNjAČKA ZBIRKA
Grаdskog muzejа Vršаc
Kаtаlog

Autor kаtаlogа: Jаvor Rаšаjski
Fotogrаfije: Ivаn Kаlnаk
Dizаjn: Jаvor Rаšаjski
Izdаvаč: Grаdski muzej Vršаc
48 strаnа, 21 x 24 cm, štаmpа Tuli Vršаc, 2008.
ISBN 978-86-83911-32-5
COBISS.SR-ID 147441676
Опис