JAVOR RAŠAJSKI PTICE
slike i crteži
Kаtаlog

Izdаvаči: Muzej Vojvodine i Grаdski muzej Vršаc
Uvodni tekst: Dаrinkа Rаckov
Fotogrаfije i tehn. urednik: Ivаn Kаlnаk
Dizаjn: Jаvor Rаšаjski
48 strаnа, 23 x 20 cm, štаmpа TRITON Vršаc, 2007.
ISBN 978-86-82077-68-8
COBISS.SR-ID 224660487
Opis