VIOREL FLORA - PROZOR ZA NEBESKI SVET
SLIKE
Katalog

Tekst kataloga: Dragana Kuručev, Ljiljana Bailović
Fotografije: Ivan Pančić
12 strana, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2005.
ISBN 86-83911-18-7
COBISS.SR-ID 120201996
Opis