PRVA ŠKOLSKA POZORIŠNA PREDSTAVA NA SRPSKOM JEZIKU
u Vršcu 1793. godine
Katalog

Autor teksta: Alojz Ujes
24 strane, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2004.
Опис