VRŠAC- NEKAD I SAD
Katalog

Autor teksta: Anica Medaković i Dragutin Petrović
Fotografije: Miodrag Aralica, Slobodan Berenji
24 strane, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2003.
Опис