20 VEKOVA NOVCA U JUGOISTOČNOM BANATU
Autor: Ljiljana Bakić
Fotografije: Mitar Trninić
16 strana, 17 x 23 cm, broširano, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 1994.
Опис