ENEOLIT JUŽNOG BANATA
Autor: Jovan Uzelac
Fotografije: mr Mitar Trninić, Slobodan Berenji
Crteži: Irena Jokić
Recenzija: akademik Nikola Tasić
168 strana, 16 x 24 cm, broširano, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002.
ISBN 86-83911-04-7
COBISS.SR-ID 101170188
Opis