Milekerove sveske, 5
ISTORIJA BANATSKIH NASELJA
Autor: Feliks Mileker
Recenzija: Dušan Belča
Korice i crtreži: mr Javor Rašajski
112 strana, 13 x 20 cm, broširano, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2003.
ISBN 86-83911-17-9
COBISS.SR-ID 119093260
Опис