Milekerove sveske, 2
VRŠAC U STARINI
Autor: Feliks Mileker
Recenzija: Dušan Belča
Korice i crtreži: mr Javor Rašajski
248 strana, 13 x 20 cm, broširano, štampa Sloboda Vršac
Izdavač: Gradska biblioteka i Narodni muzej, Vršac, 1996.
Опис