Milekerove sveske, 1
BIBLIOGRAFIJA RADOVA Milekerove sveske, 1
BIBLIOGRAFIJA RADOVA FELIIKSA MILEKERA
Autor: Rastko Rašajski
Recenzija: Šarolta Joanović
Korice i crtreži: mr Javor Rašajski
160 strana, 13 x 20 cm, broširano, štampa Sloboda Vršac
Izdavači: Narodni muzej i Gradska biblioteka, Vršac, 1995.
Опис