ŽIDOVAR-naselje bronzanog i gvozdenog doba
Katalog

Autori: Jovan Uzelac, Miroslav Lazić, Miloš Jeftić
Miodrag Sladić, Aleksandar Jovanović
Fotografije: Vladimir Popović
engleski
88 strana, 20 x 23 cm, broširano, štampa Tipografik Zemun
Izdavači: Filozofski fakultet, Centar za arheološka istraživanja,
Narodni muzej Vršac, 1997.
ID 53365516
Опис