FELIIX MILEKER
1858-1942
Katalog

Autori: Anica Medaković
Recenzija: akademik Nikola Tasić
Fotografije: Miodrag Aralica
nemački i rumunski
56 strana, 20 x 23 cm, broširano,štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002.
ISBN 86-83911-01-2
COBISS.SR-ID 98450188
Опис