STAROEGIPATSKA ZBIRKA GRADSKOG MUZEJA U VRŠCU
Monografija

Autori: dr Branislav Anđelković i dr Miroslava Panić Štorh
Fotografije: Mitar Trninić
Rezime na engleskom jez.
120 strana, 24 x 30 cm, tvrdi povez, štampa Triton Vršac
Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002.
ISBN 86-83911-03-9
COBISS.SR-ID 101009164
Опис